9 b osztályAZ ÉV VÉGI ZÁRÓVIZSGA IDŐPONTJAI:

íRÁSBELI
1. IDŐPONT: IRODALOM, NYELVTAN- 2006. MÁJUS 30. (KEDD)
időtartama 2*40 perc
2. IDŐPONT: IRODALOM, NYELVTAN- 2006. MÁJUS 31. (SZERDA)
időtartama 40 perc

SZÓBELI
1. IDŐPONT: IRODALOM, NYELVTAN- 2006. JÚNIUS 6. (KEDD)
időtartama 2*40 perc
2. IDŐPONT: IRODALOM, NYELVTAN- 2006. JÚNIUS 13.. (KEDD)
időtartama 2*40 perc
3 . IDŐPONT: IRODALOM, NYELVTAN- 2006. JÚNIUS 14.. (SZERDA)
időtartama 2*40 perc

A VIZSGÁK íRÁSBELI FELADATAI ÉS SZÓBELI TÉTELEI LETÖLTHETŐK ITT 

Kérdések az 1. beszámolóra (2005. november 8.)

IRODALOM.doc (64 KB)

NYELVTAN.doc (22 KB)

Kapcsolódó tananyag, jegyzetek:

1. A Biblia

2. A homéroszi eposzok

3. A görög líra

4. A görög dráma I. (Catullus, Ovidius)

5. A római költészet (Vergilius, Horatius, meseírók)

 


A második beszámoló időpontja 2006. január 17.

TÉTELEK!!!!

A beszámoló lebonyolítási módja: irodalom - szóbeli, nyelvtan - szóbeli

Kapcsolódó tananyag, jegyzetek:

IRODALOM

1. A KÖZÉPKOR MŰVÉSZETE (művészeti stílusok, szerzetesrendek, ókeresztény irodalom, lovagi irodalom, trubadúrlíra, vágánsköltészet)

2. A KÖZÉPKORI MAGYAR IRODALOM

3. DANTE

4. DANTE - A POKOL BEOSZTÁSA

5. VILLON

NYELVTAN

1. A MAGÁNHANGZÓK RENDSZERE, A MÁSSALHANGZÓK RENDSZERE


A harmadik beszámoló időpontja 2006. március 28. (irodalom) és 29. (nyelvtan)

IRODALOM

Tételek!!!

1. A RENESZÁNSZ (a reneszánsz művészet, Petrarca, Boccaccio)

2. JANUS PANNONIUS

3. A REFORMÁCIÓ IRODALMA

4. BALASSI BÁLINT

5. SHAKESPEARE 1

6. SHAKESPEARE 2


IRODALOM

1. A barokk