12. osztályHázi olvasmány:

Kertész Imre: Sorstalanság

Elemzési szempontok:

1. Vázolja fel a regény szerkezetét (3 részből áll; mely helyszínek, fejezetek kapcsolódnak a 3 részhez; milyen állapotba kerül Köves Gyuri az egyes részekben?)

2. Jellemezze Köves Gyuri/az író előadásmódját!

3. Hogyan élhette túl Köves Gyuri a vészterhes időket?

4. Hogyan képzeli el Köves Gyuri életét a regény ideje utáni években?

Az elemzés másfél - két oldal legyen (A-4), és január folyamán lehet beadni legkésőbb.


A szóbeli érettségi vizsgaleírása

IRODALOM TÉMAKÖRÖK

1. Az ókori görög irodalom - tananyag (további tananyag a jelen honlap 9. évfolyamnak készített részében található)

2. Balassi Bálint

3. Zrínyi Miklós

4. A francia klasszicista dráma - Moliére

5. Csokonai Vitéz Mihály

6. Petőfi Sándor

7. Arany János

8. Jókai Mór

Sárga rózsa

9. Madách Imre: Az ember tragédiája

10. Móricz Zsigmond

11. A francia szimbolista líra

12. Ady Endre

13. Babits Mihály

14. Kosztolányi Dezső

15. József Attila

16. József Attila szegedi és makói évei

17. Radnóti Miklós

18. Örkény István

19. Kertész Imre

20. Dalszöveg és irodalom

 

NYELVTAN TÉMAKÖRÖK

1. A közlés folyamatának tényezői és funkciói

2. A kommunikációs folyamat nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei

3. Hangalak és jelentés kapcsolata

4. A mássalhangzók és magánhangzók találkozásának és előfordulásának törvényszerűségei

5. A szóelemek és a szófajok

6. Az egyszerű mondat szerkezete

7. Az összetett mondat

8. A nyelv és a beszéd

9. Szövegfajták és szövegtípusok

10. A szöveg jelentéstani és grammatikai kapcsolóelemei

11. Szövegtan - az önéletrajz

12. Retorika - a beszéd felépítésének lépései

13. Retorika - Az érvek felépítése, a tételmondat

14. A magyar nyelv története - A nyelvújítás eredményei és módszerei

15. A magyar nyelv története - A nyelvemlékek

16. Stilisztika - Az alakzatok

17. Stilisztika - A szóképek

18. Stilisztika - A stílusrétegek

19. Nyelv és társadalom - A nyelvjárások

20. Nyelv és társadalom - A csoportnyelv


Írásbeli érettségi magyarból:

Szempontrendszer verselemzéshez

Szempontrendszer novellaelemzéshez

Szempontrendszer drámaelemzéshez

Gyakorló feladat érveléshez 1.

Gyakorló feladat érveléshez 2.

Gyakorló feladat szövegértéshez

Utolsó tanácsok az írásbeli előtt

A korábbi évek magyar érettségi feladatlapok és javítási útmutatók

2005. május - feladatlap - javítási útmutató

2005. október - feladatlap - javítási útmutató

2006. február - feladatlap - javítási útmutató

2006. május - feladatlap - javítási útmutató

2006. október - feladatlap - javítási útmutató

2007. május - feladatlap - javítási útmutató

2007. október - feladatlap - javítási útmutató

2008. május - feladatlap - javítási útmutató

2008. október - feladatlap - javítási útmutató


 


 

Az első beszámoló időpontja:

Irodalom - 2008. november 4. (kedd) - írásbeli

Nyelvtan: 2008. november 5. (szerda) - írásbeli

FELADATTÍPUSOK irodalomhoz, nyelvtanhoz

Tananyag, jegyzetek a felkészüléshez:

IRODALOM

1. Az avantgarde (ppt dia sor)

2. Az avantgarde (a diák kísérő szövegei)

3. A XX. század világirodalma (hamarosan)

4. József Attila (Jegyzet)

5. József Attila (ppt dia sor)

6. József Attila: Curriculum Vitae

7. József Attila órán feldolgozott versei

8. J. A. élete, kötetei, verselemzések

 

NYELVTAN

1. A magyar helyesírás alapelvei

2. Nyelvtörténet - a magyar nyelv rokonsága

3. Nyelvtörténet - a magyar nyelv történetének korszakai

4. Nyelvtörténet - nyelvemlékek

 


Utoljára frissítve: 2009. 04. 17.